Grovformat bottenbrädan och huggit spunningen i stäven